Admissions

Descarrega a continuació els documents per a sol·licitar plaça per al curs 2021-2022. Pots presentar-los farcits i amb la documentació complementària, a l’escola infantil, del 3 al 19 de maig en horari de 9.00 a 13.00 hores. PER A GARANTIR l’adequada atenció i el compliment de les MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 preguem que sol·liciten cita prèvia per telèfon perquè la directora de l’escola puga atendre’ls correctament i presentar la sol·licitud.

Estimades famílies,

Des de la nostra escola infantil, sabem l’important que és per a vosaltres tindre la seguretat que els vostres fills/as es queden en les millors mans i l’elecció de l’escola infantil adequada és una tasca important que implica a tota la família. Per a ajudar-vos amb aquesta decisió, ací podreu trobar tota la informació sobre el procés de sol·licitud de plaça.

Tenim obert el termini d’inscripció mentre hi haja places disponibles a les nostres aules, us convidem al fet que ens feu una visita per a conéixer personalment i sense compromís les instal·lacions i a l’equip educatiu i detallar-vos la nostra metodologia pròpia de treball EAC.

A causa de la situació que estem vivint, l’admissió haurà de realitzar-se amb les següent mesures de seguretat:

.- NOMÉS S’ATENDRÀ AMB CITA PRÈVIA sol·licitada en el nostre telèfon.
.- US PREGUEM PORTAR A la CITA tota la documentació necessària per a realitzar la sol·licitud. Trobareu el formulari de sol·licitud emplenable en aquesta mateixa pàgina perquè pugueu emplenar-lo i portar-lo ja imprés i signat. Així evitarem trajectes innecessaris.
.-Si teniu dubtes podeu telefonar-nos i us les aclarirem
.-Durant la seua cita a l’escola se seguirà un estricte protocol per a garantir tant la seua salut i seguretat com la del personal de l’escola.

Us preguem la vostra col·laboració per a poder realitzar tot el procés amb la major seguretat i agilitat.

Moltes gràcies per la vostra comprensió.

El procés d’admissió d’alumnes està regulat en en el Reglament de Règim Intern de l’escola I S’APLICARAN ELS CRITERIS D’ADMISSIÓ oficials de Conselleria recollits en la següent normativa:

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 15 de maig
de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport,
per la qual es dicten instruccions respecte al procediment
d’admissió de l’alumnat en els centres docents
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana
que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, per al curs 2020/2021.

Respecte al BO INFANTIL, la convocatòria per a sol·licitar-lo encara no s’ha publicat, així que no us preocupeu, que en aquest moment no cal presentar res, i no perdreu el Bo.

Us recordem que, com els dos anys anteriors, els menors que accedeixen a l’aula de 2-3 anys tenen la quota d’escolaritat corresponent al calendari escolar GRATUÏTA.

Moltes gràcies.