EAC a casa

Durant la pandèmia del Covid-19 que ens va obligar a suspendre l’activitat lectiva entre els mesos de maig i juliol de 2020, desenvolupem des de Megadiver el projecte EAC A casa per a la continuïtat de l’activitat educativa de les nostres escoles des de casa.

El curs escolar 2020-2021 EAC a casa s’adapta per a complir amb els requisits dels escenaris 2 i 3 del pla de Contingència Covid-19, per a poder continuar amb el projecte educatiu en situacions de semipresencialidad i educació a casa. (QUE EN AQUEST MOMENT AFORTUNADAMENT NO HEM D’APLICAR A l’ESCOLA)

Amb aquest projecte i l’adaptació curricular de les programacions didàctiques de l’escola per part de l’equip educatiu de l’escola infantil es garanteix que, passe el que passe, l’escola no suspendrà la seua activitat educativa. A més, aquest curs gràcies a l’AGENDA DIGITAL per a la comunicació diària casa-escola estem molt més a prop, malgrat la distància física imposada per les circumstàncies.

L’EDUCACIÓ ÉS SEGURA! i hem adoptat totes les mesures per a crear aules bambolla i crear un espai educatiu i de desenvolupament personal per als vostres fills i filles totalment segur, però gràcies a EAC a casa, passe el que passe, estem preparats per a seguir al vostre costat.