Aprén amb nosaltres

El projecte educatiu de la Escola Infantil Mestre Victor Calatayud i la nostra proposta pedagògica són un projecte viu, en constant renovació, i volem que formes part d’ell.

Per això, en aquest apartat, et presentem part del nostre projecte i et convidem al fet que vingues a l’escola i el conegues de primera mà.

Veuràs com el teu fill/a aprén dia a dia i tu formaràs part d’això!

La nostra metodologia de treball a l’aula s’estructura en 3 etapes, correspon cadascuna amb cada edat. Aquesta metodologia, pròpia de *Megadiver, l’hem denominada *EAC.

En 0-1, ens centrem en l’estimulació primerenca, per a potenciar el desenvolupament psicomotor, físic, sensorial i cognitiu a través dels SENTITS, a través de l’experimentació amb situacions d’aprenentatge sensorials. Ens permet preparar a l’alumnat, a iniciar-se en la seua pròxima etapa, adquirint habilitats a través dels seus cinc sentits: vista, olfacte, gust, oïda i tacte. A mesura que creixen, els sentits és el mitjà que tenen els menors per a explorar i processar la nova informació. El nostre objectiu en aquest tram d’edat és facilitar i potenciar el seu desenvolupament integral a través DEL JOC SENSORIAL.

En 1-2, aquest tram es caracteritza pel desenvolupament de l’aprenentatge i està directament relacionada amb l’edat 0-1. En aquesta etapa la metodologia es canalitza a través de centres d’interés i projectes dirigits a treballar com a finalitat l’autonomia de l’alumnat, descobrir el seu cos, APRENDRE que són diferents, agafar coses, tirar-les, moure-les, etc. Les seues capacitats evolucionen igual que la comunicació o el desenvolupament motor.

En 2-3, treballem les capacitats de l’alumnat, per a posar en marxa els mecanismes i estratègies metodològiques que permeten al menor despertar, motivar i desenvolupar capacitats innates. Aquest tram edat, potenciem diverses habilitats com el llenguatge i s’introdueix la llengua estrangera (anglés); les arts plàstiques, musicals psicomotricitat gruixuda a través de sessions, circuits i la psicomotricitat fina.

La metodologia principalment basada en EL JOC, l’activitat docent està dirigida en propostes educatives que:

Permeten a l’alumnat el desenvolupament de capacitats més que l’assimilació de continguts, encara que aquests sempre són presents a l’hora de concretar-se els aprenentatges.
Tindre en compte el caràcter pràctic dels aprenentatges.
Es fonamenten en el seu caràcter dinàmic, els menors es desenvolupen de manera progressiva i poden ser adquirits en situacions formatives diferents.
Tinguen caràcter interdisciplinari i transversal, ja que integren aprenentatges procedents de diverses competències.
Garantisquen una educació que done resposta a les necessitats reals, EDUCACIÓ DE QUALITAT.
Puguen ser assumides per tot l’alumnat, EQUITAT.
Garantisquen el desenvolupament integral dels menors, és a dir, de les seues capacitats, dirigides a la resolució de problemes, pensament crític, aprendre a aprendre, treball entre iguals i comunicació.

La inclusió educativa suposa un repte enriquidor per al nostre personal,  les famílies i en general per a tota la comunitat educativa de l’escola.  El concepte de Necessitats Especifica de Suport Educatiu, *NEAE, implica un gran nombre de persones, fins i tot a aquelles que no presenten discapacitat; i per diferents causes, poden requerir ajudes especials per a superar les seues dificultats d’aprenentatge i afavorir el ple rendiment de les seues capacitats.

El nostre principal objectiu és que l’alumnat de la nostra escola, que presente *NEAE, està completament integrada en les activitats que duem a terme durant tota la jornada.  Per això, la relació família-centre és fonamental. Amb la informació que ells ens presten, tindrem l’inici del llit per a cobrir al màxim les seues necessitats. Això marcarà la diferència entre una inclusió reeixida i un mer formalisme entre totes dues parts. Marcarem una consecució d’objectius realista i treballar-los també a casa, que ajudarà a l’alumnat.

A més, hem dissenyat un programa de trànsit al segon cicle d’educació infantil que duem a terme amb l’alumnat 2-3. L’escola infantil ha de tindre comunicació amb la Conselleria d’Educació, amb la regidoria d’Educació de l’Ajuntament i amb els equips d’atenció precoç o atenció primària tant municipals com de la Comunitat Autònoma per a aquells casos en els quals la seua orientació siga necessària.