Equipo educativo

A la nostra escola comptem amb un equip de professionals altament qualificats i amb experiència.  Tot el personal està qualificat per a treballar en aquesta etapa educativa i comptem a més amb el suport de professionals d’altres àmbits com l’atenció primerenca, psicopedagogs, i mestres d’altres especialitats com a educació especial, música i anglés, que contribueixen a crear un projecte educatiu viu en constant millora, gràcies al treball en equip de tots aquests professionals.